Görme Engelliler

Yönetim Kurulu toplantısı

Kurumumuz Aralık ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

T.C.

VAN VALİLİĞİ

Çatak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

A-DAYANAK: Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisleri yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince Öğretmenevi Yönetim kurulu ayda bir toplanır.

B-TOPLANTI TARİHİ:  09.11.2012

C-TOPLANTI NO.        :  11  (KASIM-2012)

D-TOPLANTI SAATİ   : 15.00

E-TOPLANTI YERİ      : Çatak Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü -Müdür Odası.

         F- GÜNDEM MADDELERİ:

1.      Açılış ve Yoklama.

2.      İhale Komisyonun belirlenmesi

3.      Muayyene teslim alma komisyonunun belirlenmesi

4.      Yapılan işlerin değerlendirilmesi

5.      Yapılacak işlerin görüşülmesi

6.      Dilek ve temenniler

7.      Kapanış

G- GÜNDEM MADDELERİ:

1-      AÇILIŞ VE YOKLAMA:

04.01.2012 tarih ve 903/26 sayılı kaymakamlık onayı ile iki takvim yılı içerisinde görev yapacak olan yönetim kurul toplantısı, yönetim kurul başkanı Mehmet YAMAN başkanlığında toplandı. Yoklamaya geçildi. Yapılan yoklamada bütün üyelerin toplantıya katıldıkları gözlendi. İyi dilek ve temennilerle toplantıya başlandı.

 

2-      İHALE KOMİSYONUN BELİRLENMESİ:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri ve Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisleri yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği ve Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisleri Yönergesinin ilgili maddeleri gereği  ihale komisyonunun aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi;

Adı Soyadı:                 Unvanı:                                   Görevi:

Mehmet YAMAN       Yönetim Kurulu Başkanı        İhale Komisyonu Başkanı

Şükriye ERSARİ         Yönetim Kurulu Üyesi                       Üye

Alaattin ÖVÜÇ                       Yönetim Kurulu Üyesi                       Üye

Ahmet BALKA                       Yönetim Kurulu Üyesi                       Üye

Mazul BABUR                       Yönetim Kurulu Üyesi                       Üye

 

3-      MUAYENE TESLİM ALMA KOMİSYONUNUN BELİRLENMESİ:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri ve Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisleri yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği ve Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisleri Yönergesinin ilgili maddeleri gereği  muayene ve teslim alma komisyonunun aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi;

Adı Soyadı:                 Unvanı:                                   Görevi:

Şükriye ERSARİ         Yönetim Kurulu Üyesi                       Başkan

Ahmet BALKA                       Yönetim Kurulu Üyesi                       Üye

Mazul BABUR                       Yönetim Kurulu Üyesi                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

4-      YAPILAN İŞLERİN DEĞERLENDİRMESİ:

Öğretmenevi konaklama ünitelerinin genel temizlik ve rutin işlerinin yapıldığı ve genel işleyişin yerinde olduğu nöbet hizmetlerinin gereğince yapıldığı, konaklama iş ve işlemlerinin mevzuatı uyarınca yapıldığı tespit edildi.

 

5-      YAPILACAK İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİ:

                        Mali durumun el vermesi halinde;

1-      Giriş kapısının değiştirilmesi

2-      Merdivenlerin ahşap kaplanması

3-      Merdiven korkulukların değiştirilmesi

4-      Odalara mini bar buzdolaplarının alınması kararlaştırıldı

                      

4-      DİLEK VE TEMENNİLER:

Toplantıya iyi çalışma dilekleri ile son verildi.

 

5-      KAPANIŞ:

Toplantıya yönetim kurulu başkanı tarafından son verildi

 

                H- ONAYLAR:09.11.2012

 

 

      Mehmet YAMAN                                      Hasan SALDÜZ                  Abidin KIYAT

Yönetim Kurulu Başkanı                              ÜYE                                       ÜYE

 

 

                                                                                  

    Şükriye ERSARİ        NAZAN ARIKAN            Alaattin ÖVÜÇ         Erdal ÇİFTÇİ                      

         ÜYE                                   ÜYE                                   ÜYE                            ÜYE